Fraflytning

H. Reimar Nielsen Ejendomme

Tak for nu

Vejledning til opsigelsen:

Hvis du ønsker at opsige dit lejemål hos os, skal dette gøres skriftligt enten via e-mail eac@reimar.dk eller ved at aflevere opsigelsen på vort kontor på Østergade 9, 2. sal, Silkeborg. Opsigelsen kan ikke ske pr. telefon.

Opsigelsen skal indeholde dit navn, adressen på dit lejemål, tlf. nr. du kan træffes på samt dato for opsigelsen.

På alle vores lejemål er der et opsigelsesvarsel på løbende måned + 3 måneder. Dvs. hvis opsigelsen f.eks. modtages senest den 31. december, så hæfter du indtil den 31. marts. Fraflytning skal dog altid ske 10 arbejdsdage inden denne dato af hensyn til istandsættelse, jf. Lejekontraktens § 11.

Hvis du gerne vil fraflytte lejemålet før tid, skal dette også fremgå af opsigelsen. Vi vil bestræbe os på at imødekomme dit ønske, men vi kan ikke stille nogle garantier.

Vi vil kontakte dig så snart vi har en interesseret lejer til dit lejemål, så en fremvisning kan aftales.

Når opsigelsen er sendt afsted:

Når vi har modtaget opsigelsen, vil vi sende dig en bekræftelse og vil samtidig indkalde dig til et fraflytningssyn. Ved fraflytningssynet vil viceværten og en faglært maler fra en momsregistreret virksomhed, deltage på vores foranledning og en udflytningsrapport over de istandsættelsesarbejder, som skal foretages, vil blive udfyldt og pris herfor vil blive meddelt med det samme. Malerarbejdet må ikke udføres af lejer selv.

Hvis du ikke selv har mulighed for at være til stede, er du velkommen til at sende en stedfortræder med en fuldmagt fra dig, eller vi kan foretage synet alene og vi vil derefter fremsende udflytningsrapporten til dig med anbefalet post.

Forberedelse til fraflytningssyn:

Det er vigtigt at dit lejemål er klar til aflevering ved fraflytningssynet. Dvs. lejemålet
skal være helt tømt for bohave og være grundigt hovedrengjort for at undgå ekstra omkostninger for dig.

Du kan finde en tjekliste til rengøring ved fraflytning her.

Aflæsning af forbrugsmålere:

Vi sørger for aflæsning samt for at afmelde el, vand og varme.