Indflytning

H. Reimar Nielsen Ejendomme

Velkommen

Velkommen som lejer i H. Reimar Nielsen Parkbebyggelse A/S
og i Silkeborg Østerport A/S.

Vi vil nedenfor informere om nogle praktiske forhold i forbindelse med indflytning samt hvilke forhold du skal være opmærksom på som lejer hos os.

Hvem kan kontaktes:

Vores viceværter Morten Mortensen og Kenneth Munch Bech, kan træffes fra kl. 08.00 – 15.00 mandag til fredag på tlf. 40 32 32 56 eller tlf. 87 22 47 00, samt på mail mm@reimar.dk

Kontoret Østergade 9, 2. sal, Silkeborg, kan desuden kontaktes fra mandag til fredag kl. 09.00 – 15.00 på tlf. 87 22 47 00.

Pludselig opstået skade:

Opstår der en akut skade udenfor den normale arbejdstid, kan tlf. 40 32 32 56 kontaktes.

Ved akut skade menes en skade, der IKKE kan vente med at blive udbedret til den førstkommende hverdag, f.eks. vandskade, elevatorstop o.lign.

Hvis du ikke kan komme igennem på telefon, så send venligst en SMS, så vil vi kontakte dig hurtigst muligt.

Indflytningssyn og mangelliste:

I forbindelse med afhentning af nøgler på vort kontor, vil du modtage en invitation til et indflytningssyn, som foretages ca. 8 dage efter lejemålets overtagelse. Ved synet udarbejdes en indflytningsrapport over lejlighedens vedligeholdelsesstand ved indflytningen.

Finder du fejl eller mangler i dit nye lejemål, skal du inden 14 dage fra modtagelsen af nøgler, sende en e-mail eller aflevere følgende formular. Hvis formularen ikke er os i hænde inden de 14 dage, vil den blive afvist.

Installation af hvidevarer:

Installation af hårde hvidevarer såsom opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler må kun foretages af autoriseret installatør og udføres for lejers regning.

El, vand og varme:

Udlejer sørger for aflæsning af målerne og for at du som ny lejer bliver tilmeldt til forsyningsselskaberne. Du skal altså IKKE selv foretage tilmelding til forsyningsselskaberne.

TV og internet:

Ejendommene i Østergade er tilsluttet Kabel-TV og hvis man ønsker en TV-pakke, kan der vælges mellem Grund-, Mellem- og Fuldpakke., som opkræves sammen med huslejen Hvis der ønskes Bland-Selv, skal dette aftales direkte med YouSee. Internet ud-bydes også via YouSee og du skal selv lave aftalen.

I Reimarparken er også tilsluttet Kabel TV. Lejer indgår selv aftale med udbyder, også for internet. Det er pt. muligt at vælge imellem YouSee og Norlys.

Bevar et sundt indeklima:

Det er vigtigt at holde et godt indeklima i dit lejemål for at undgå fugt og skimmel-svampsproblemer. Sundhedsstyrelsens anbefalinger er, at:

• Lejemålet opvarmes til en jævn temperatur på mindst 18-20 grader hele døgnet.
• Der udluftes 3 gange om dagen i mindst 5 minutter ad gangen. Huske at slukke for radiatorer undervejs, så dit forbrug ikke bliver højere end nødvendigt.
• Brug emhætte ved madlavning.
• Undgå så vidt muligt at tørre vasketøj indendørs.
• Udluftningsventiler må ikke blokeres.

Affald ved nyanskaffelser, ind- og udflytning:

Vær opmærksom på, at det ALTID er dit eget ansvar at fragte store papkasser (så-som flyttekasser, emballage til nyt TV), kasserede møbler, elektronik, juletræer o.lign. på genbrugspladsen. Dvs. alt affald, udover det almindelige husholdningsaffald.

Vedrørende sortering af husholdningsaffald henviser vi til vores husorden samt til Silkeborg Forsynings sorteringsvejledning her

Nøgler:

Vi gør opmærksom på, at hverken kontoret eller viceværten ligger inde med nøgle til dit lejemål.

Hvis du skulle miste en nøgle og ikke kan låse dig ind i dit lejemål, må du tilkalde en låsesmed for egen regning. Det vil derfor være en god ide, hvis du opbevarer en ekstra nøgle hos et familiemedlem, en nabo eller lignende.

Husdyr:

Det er IKKE tilladt at holde nogen form for husdyr i vores ejendomme.

Terrasse/altan:

Det er IKKE tilladt at bruge hverken gas-, el- eller kulgrill på terrasse/altan. Dette er af hensyn til lugt- og røggener for ejendommens øvrige beboere samt brandfare.

Vi henviser desuden til vores husorden:

Husorden for Reimarparken kan du finde her

Husorden for Punkthuse Østergade 18-20-22 kan du finde her

Husorden for Torvet 12-14 og Østergade 2-16 kan du finde her